ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-01-2018
Αριθμός Διακήρυξης 506/2017
ΑΔΑ Ψ4Η0ΟΡ1Π-ΜΟΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-02-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear