ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ &ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΜΕΓΕΘΗ L,XL,XXL,Μ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ &ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΜΕΓΕΘΗ L,XL,XXL,Μ)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ &ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΜΕΓΕΘΗ L,XL,XXL,Μ)
Αριθμός Εντολής 48/27-03-2020
ΑΔΑ ΩΨ3ΔΟΡ1Π-ΕΘΖ
ΑΔΑΜ 20PROC006493583
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear