ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Λαρυγγοσκόπιο ψυχρού φωτισμού set 6 μεταλλικών λεπίδων
Αριθμός Εντολής 397/11-08-2017
ΑΔΑ 7ΞΔ2ΟΡ1Π-ΒΤΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-09-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear