ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Λαρυγγικές μάσκες Νο1 τεμ:20
Λαρυγγικές μάσκες Νο2 τεμ:20
Λαρυγγικές μάσκες Νο3 τεμ:20
Λαρυγγικές μάσκες Νο4 τεμ:20
Λαρυγγικές μάσκες Νο5 τεμ:10
Αριθμός Εντολής 54/26-02-2018
ΑΔΑ ΩΨ98ΟΡ1Π-ΗΟ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear