ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Ν1 20τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Ν2 20τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Ν3 20τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Ν4 20τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Ν5 10τεμ.
Αριθμός Εντολής 24/21-01-2019
ΑΔΑ Ω2ΓΓΟΡ1Π-7ΓΚ
ΑΔΑΜ 19PROC004449605
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-02-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear