ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο1 20TEM
2) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο2 40TEM
3) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο3 40TEM
4) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο4 40TEM
5) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο5 40TEM
Αριθμός Εντολής 7/10-01-2020
ΑΔΑ ΨΧΨΦΟΡ1Π-ΑΦ9
ΑΔΑΜ 20PROC006509798
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear