ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο 1 30τεμ.
2) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο 2 30τεμ.
3) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο 3 47τεμ.
4) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο 4 47τεμ.
5) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο 5 47τεμ.
Αριθμός Εντολής 28/28-03-2023
ΑΔΑ 697ΡΟΡ1Π-6ΒΙ
ΑΔΑΜ 23PROC012422039
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear