ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο 1 20τεμ.
2) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο 2 40τεμ.
3) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο 3 40τεμ.
4) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο 4 40τεμ.
5) ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο 5 40τεμ.
Αριθμός Εντολής 78/20-06-2022
ΑΔΑ 9ΥΖΙΟΡ1Π-3Τ8
ΑΔΑΜ 22PROC010819420
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2022 - Ωρα 13:30
Αρχείο PDF pdf
Bear