ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο2 20τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο4 20τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο5 20τεμ.
Αριθμός Εντολής 200/05-11-2019
ΑΔΑ ΩΒΞΙΟΡ1Π-7ΦΩ
ΑΔΑΜ 19PROC005847024
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear