ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 34/19/2019
ΑΔΑ Ψ032ΟΡ1Π-9ΥΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-07-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear