ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ (ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ (ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Ν1 20τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Ν2 20τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Ν3 20τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Ν4 20τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Ν5 10τεμ.
Αριθμός Εντολής 24/21-01-2019
ΑΔΑ ΩΧΧ0ΟΡ1Π-Κ98
ΑΔΑΜ 19PROC004416093
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-02-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear