ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Ν1 10τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Ν2 10τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Ν3 10τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Ν4 10τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Ν5 30τεμ.
Αριθμός Εντολής 244/24-10-2018
ΑΔΑ Ψ3ΥΖΟΡ1Π-Ω5Ν
ΑΔΑΜ 18PROC003919018
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear