ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Ν1 10τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Ν2 10τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Ν3 10τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Ν4 10τεμ.
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Ν5 30τεμ.
Αριθμός Εντολής 224/28-09-2018
ΑΔΑ Ψ8ΙΠΟΡ1Π-Β08
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear