ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1145/2018
ΑΔΑ 62Β9ΟΡ1Π-975
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear