ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΝΣΕΤΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΝΣΕΤΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Λανσέτες Αιμοληψίας
Αριθμός Εντολής 395/11-08-2017
ΑΔΑ 6ΓΘ7ΟΡ1Π-ΓΡ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-09-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear