ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 92/05-09-2019
ΑΔΑ 6ΞΩ2ΟΡ1Π-Ζ42
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear