ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED
Αριθμός Εντολής 37HΛ/22-08-2019/22-08-2019
ΑΔΑ ΩΚΞΚΟΡ1Π-13Ο
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear