ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED
Αριθμός Εντολής 10/17-01-2019
ΑΔΑ ΩΦΟΑΟΡ1Π-0ΦΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear