ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΩΝ Η3 (12V 55W ΑΛΟΓΟΝΟΥ) ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΩΝ Η3 (12V 55W ΑΛΟΓΟΝΟΥ) ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΩΝ Η3 (12V 55W ΑΛΟΓΟΝΟΥ) ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ

Αριθμός Εντολής 315/16-11-2020
ΑΔΑ 605ΧΟΡ1Π-ΟΤ7
ΑΔΑΜ 20PROC007733155
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear