ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 119/2019
ΑΔΑ 6ΧΜΠΟΡ1Π-Ε35
ΑΔΑΜ 19PROC005181382
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-07-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear