Προμήθεια λαδιών κινητήρα για το ΚΥ- 3402 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λαδιών κινητήρα για το ΚΥ- 3402 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ – 3402 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ , ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 204/2017
ΑΔΑ 6Π28ΟΡ1Π-6ΞΖ
ΑΔΑΜ 17PROC002001357
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear