Προμήθεια λαδιών κινητήρα για ΚΗΟ 5294 και ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λαδιών κινητήρα για ΚΗΟ 5294 και ΚΗΙ 6782 Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΟ – 5294 ( MERCEDES SPRINTER 313 CDI ) ΚΑΙ ΚΗΙ – 6782 ( FORD TRANSIT CUSTOM ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 81/2018
ΑΔΑ 7ΥΧ1ΟΡ1Π-ΑΑ9
ΑΔΑΜ 18PROC002982456
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-04-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear