Προμήθεια λαδιών κινητήρα για το ΚΗΟ 2013 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λαδιών κινητήρα για το ΚΗΟ 2013 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ – 2013 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ , ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER ( ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ )
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 225/2017
ΑΔΑ Ω45ΛΟΡ1Π-Φ7Ω
ΑΔΑΜ 17PROC002109781
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear