Προμήθεια λαδιών HALDEX και λιπαντικών για το ΚΗΙ 9983 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λαδιών HALDEX και λιπαντικών για το ΚΗΙ 9983 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΩΝ HALDEX ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 9983 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Αριθμός Εντολής 208/09-10-2019
ΑΔΑ Ω5ΑΕΟΡ1Π-ΗΒ6
ΑΔΑΜ 19PROC005699063
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear