ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή SEA:5W-30VW 507.00 ΚΑΙ MB 229.51 5 ΛΙΤΡΑ
SEA:5W-30VW 507.00 ΚΑΙ MB 229.51 1 ΛΙΤΡΑ
Αριθμός Εντολής 136Τ/08-10-2019/08-10-2019
ΑΔΑ ΨΤΧΗΟΡ1Π-6ΡΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-12-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear