ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΑ SEA 5W30API SN/CF ACEA VW50400/50700 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΑ SEA 5W30API SN/CF ACEA VW50400/50700 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΛΑΔΙΑ SEA 5W30API SN/CF ACEA VW50400/50700 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ

ΤΕΜ. : 200
Αριθμός Εντολής 8491/03-06-2020
ΑΔΑ 6Θ64ΟΡ1Π-Ζ6Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear