ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 1L
Αριθμός Εντολής 106/24-04-2018
ΑΔΑ ΨΙΠΣΟΡ1Π-ΗΛΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear