ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ (με λογότυπο του ΕΚΑΒ κεντημένο)
Αριθμός Εντολής 572/31-10-2017
ΑΔΑ ΩΜ0ΑΟΡ1Π-7ΣΠ
ΑΔΑΜ 17PROC002360332
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-12-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear