ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΠΙΚΕ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΠΙΚΕ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ (με λογότυπο του ΕΚΑΒ κεντημένο)
Αριθμός Εντολής 118/24-04-2018
ΑΔΑ 6ΨΘ1ΟΡ1Π-Γ0Α
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear