ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΝΕΚΤΟΡΩΝ UHF ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ RG58 για ασυρμάτους ασθ/ρων ΕΚΑΒ Λαμίας (Α.Δ. Γ8/7-3-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΝΕΚΤΟΡΩΝ UHF ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ RG58 για ασυρμάτους ασθ/ρων ΕΚΑΒ Λαμίας (Α.Δ. Γ8/7-3-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25 ΚΟΝΝΕΚΤΟΡΩΝ UHF ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ RG58 για ασυρμάτους ασθ/ρων ΕΚΑΒ Λαμίας
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης Γ8/2018
ΑΔΑ 9ΙΥΩΟΡ1Π-3Ψ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear