ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ ΑΣΠΡΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΜΕ ΚΕΝΤΗΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΚΑΒ 60τεμ.
2)ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΠΛΕ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΜΕ ΚΕΝΤΗΜΕΝΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΚΑΒ 100τεμ.
Αριθμός Εντολής 84/06-04-2020
ΑΔΑ ΩΚΓ4ΟΡ1Π-ΚΜΗ
ΑΔΑΜ 20PROC006567257
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear