Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος και τοποθέτηση για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Τομέα Πάρου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος και τοποθέτηση για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Τομέα Πάρου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 9000 BTU ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5/2018
ΑΔΑ ΩΨ49ΟΡ1Π-5Μ7
ΑΔΑΜ 18PROC003323489
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear