ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 24.000 BTU ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 18.000 BTU ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 18.000 BTU ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Αριθμός Εντολής 225/15-05-2017
ΑΔΑ ΨΥΤΔΟΡ1Π-766
ΑΔΑΜ 17PROC006239485
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear