ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 4503 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 4503

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ8H163357
Αριθμός Εντολής 172T/11-12-2019
ΑΔΑ 6ΖΠ6ΟΡ1Π-Κ3Ο
ΑΔΑΜ 20PROC006455734
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear