ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1071 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1071

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZHZ9H089054
Αριθμός Εντολής 171T/11-12-2019
ΑΔΑ ΩΩΥΜΟΡ1Π-Κ9Π
ΑΔΑΜ 20PROC006455799
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear