ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VW ΤΥΠΟΥ TRANSPORTER T5 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VW ΤΥΠΟΥ TRANSPORTER T5

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VW ΤΥΠΟΥ TRANSPORTER T5
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-08-2020
Αριθμός Διακήρυξης 3/2020
ΑΔΑ ΩΣΧ2ΟΡ1Π-ΑΣ1
ΑΔΑΜ 20PROC007199836
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-08-2020 - Ωρα 11.00 π.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear