ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT BOXER MODEL’2017 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT BOXER MODEL’2017 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT BOXER MODEL'2017 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 133/02-12-2022
ΑΔΑ 6ΥΛΔΟΡ1Π-Ω6Η
ΑΔΑΜ 22REQ011694290
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-12-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear