ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΛΗΡΗΣ- ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ
ΨΥΓΕΙΟ- TURBO
Αριθμός Εντολής 36/22-03-2019
ΑΔΑ ΩΛΠΡΟΡ1Π-3ΨΡ
ΑΔΑΜ 19PROC004869994
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear