Προμήθεια κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων εργοστασιακής ανακατασκευής για ασθενοφόρα οχήματα. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων εργοστασιακής ανακατασκευής για ασθενοφόρα οχήματα.

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Περιγραφή των αγαθών:
1. Γνήσιο ανταλλακτικό (Original Equipment - O.E.) κινητήρα εργοστασιακής
ανακατασκευής χρονισμένος με βάση φίλτρο λαδιού, για το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Λάρισας μάρκας Peugeot Boxer με αριθμό πλαισίου VF3YC3MFB12E99265. Θα
περιλαμβάνει το βολάν και το σετ συμπλέκτη.
2. Γνήσιο ανταλλακτικό (Original Equipment - O.E.) κιβώτιο ταχυτήτων εργοστασιακής
ανακατασκευής με βοηθητικό, για το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λάρισας μάρκας VW
T5 Diesel, με κωδικό κιβωτίου 0Α5300015Χ και αριθμό πλαισίου
WV1ZZZ7HZ9H077931. Θα περιλαμβάνει το βολάν και το σετ συμπλέκτη.
Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: 14.283,88 € (χωρίς ΦΠΑ) / 17.712,01 € (με ΦΠΑ)
Αριθμός Εντολής 107/23-10-2023
ΑΔΑ 6ΙΘ4ΟΡ1Π-74Μ
ΑΔΑΜ 23PROC013689617
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2023 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear