ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗ (VW TRANSPORTER T-5)
Αριθμός Εντολής 124/24-07-2017
ΑΔΑ 6ΤΠΧΟΡ1Π-ΞΟΚ
ΑΔΑΜ 17PROC002053493
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear