ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9969 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9969 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9969 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 125Τ/07-06-2017
ΑΔΑ Ω7ΔΠΟΡ1Π-0ΜΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear