ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αριθμός Εντολής Π12/15-04-2021
ΑΔΑ Ω3Ψ5ΟΡ1Π-ΚΨΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear