ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ MERCENTES SPRINTER ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡ 7 ΤΟΥ Π.Ν.Π. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ MERCENTES SPRINTER ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡ 7 ΤΟΥ Π.Ν.Π.

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ
Αριθμός Εντολής 50Τ/09-06-2020
ΑΔΑ 9ΚΠ2ΟΡ1Π-ΩΛ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear