ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 3Σ/14-02-2022
ΑΔΑ ΩΤΩ0ΟΡ1Π-ΝΑΗ
ΑΔΑΜ 22REQ010668205
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2022 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear