Προμήθεια καθισμάτων γραφείου και υποπόδιων για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων του – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια καθισμάτων γραφείου και υποπόδιων για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων του

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 281/14-10-2020
ΑΔΑ 65ΛΚΟΡ1Π-Ζ28
ΑΔΑΜ 20PROC007635936
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear