ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΕ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΕ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΕ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 49/2019
ΑΔΑ ΩΦ9ΣΟΡ1Π-Ν2Θ
ΑΔΑΜ 19PROC005149471
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2019 - Ωρα 12.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear