ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 60LT (Α.Δ. Γ32/4-12-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 60LT (Α.Δ. Γ32/4-12-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 60LT
Αριθμός Εντολής Γ32/04-12-2018
ΑΔΑ ΩΙ51ΟΡ1Π-ΦΤΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-12-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear