ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 8 50τεμ.
2) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 10 50τεμ.
3) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 12 50τεμ.
4) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 14 50τεμ.
5) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 16 50τεμ.
6) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 18 50τεμ.
7) ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 200τεμ.
Αριθμός Εντολής 41/02-02-2021
ΑΔΑ 9ΨΥ6ΟΡ1Π-ΨΙΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear