ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΚΑΔΟΣ 20L)
Αριθμός Εντολής 123/27-04-2018
ΑΔΑ 783ΑΟΡ1Π-ΕΣΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear