ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΝΗΣ 12 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 7 ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΩΣ 24 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΙ 8 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
2) HARDWARE SERVER ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ TOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΜΕ 8GB RAM, 2 ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΑΠΟ 1TB, WINDOWS SERVER ESSENTIALS
3) ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 24 ΩΡΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΥΣ
Αριθμός Εντολής 148/18-11-2021
ΑΔΑ ΩΘΧΑΟΡ1Π-ΓΗΩ
ΑΔΑΜ 22PROC009961220
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-02-2022 - Ωρα 12:30 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear